SZC logo

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

OM kód: 203067/006 | 8900, Zalaegerszeg Gasparich u. 27.

Intézmény logo

Zalaegerszegi SZC Ganz Ábrahám Technikum

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Képzési program

Pályaválasztási tájékoztatónk letölthető: itt

OM azonosító:  203067

Telephely kódja: 006

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 27.

Igazgató: Gaider Gergely Pál

Beiskolázási felelős: Gaider Gergely Pál igazgató

Telefon:  +36 92/596-372

Fax: +36 92/596-373

E-mail: info@zszcganz.hu

Felvételi információk: zszcganz.hu

 

Technikumi osztályok

 

Belső kód

Ágazat/

Képzési idő

Választható nyelv

Lehetséges, választható szakmai kimenet/

Egyéb információ

Felvehető létszám

 

1411

Gépészet

5 évfolyam

angol,

német

·    Gépész technikus

CAD-CAM szakmairány

Okleveles technikusi program

15

 

1412

Gépészet

5 évfolyam

angol,

német

·   Gépész technikus

CAD-CAM szakmairány

15

 

1413

Informatika és távközlés

5 évfolyam

angol,

német

·  Szoftverfejlesztő és –tesztelő technikus

Okleveles technikusi program

15

 

1414

Informatika és távközlés

5 évfolyam

angol, német

 

·  Szoftverfejlesztő és –tesztelő technikus

15

 

1415

Rendészet és közszolgálat

5 évfolyam

angol, német

·  Közszolgálati technikus
Rendészeti technikus szakmairány

28

 

1416

Közlekedés és szállítmányozás

5 évfolyam

angol, német

 

·  Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus

·  Logisztikai technikus

28

 

1417

Közlekedés és szállítmányozás

5 évfolyam

angol, német

·  Vasútforgalmi szolgálattevő technikus

 

16

 

1418

Specializált gép- és járműgyártás

5 évfolyam

angol, német

·  Gépjármű-mechatronikai technikus

Okleveles technikusi program

16

 

1419

Honvédelem

5 évfolyam

angol, német

·  Honvéd kadét
Gépjármű mechatronikai technikus (szerviz) szakmairány

·   Honvéd kadét
Logisztikai technikus szakmairány

28

 

A technikumi képzések általános jellemzői:

·       A képzési idő: 5 tanév

·       A 9-10. évfolyamokon ágazati alapoktatás folyik. A 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók, ezt követően van lehetőség
a szakmaválasztásra az adott ágazaton belül.

·       A 11-13. évfolyamokon szakirányú oktatás történik.

·       A 12. évfolyam végén a tanulók előrehozott érettségi vizsgát tesznek magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem tantárgyakból.

·       A 13. évfolyam végén a diákok idegen nyelv érettségi vizsgát, valamint szakmai vizsgát tesznek, mely emelt szintű érettségi vizsgának felel meg. Így a képzésben résztvevők érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet is szereznek.

·       A képzésben résztvevők a tanulmányi idejük alatt ösztöndíjban részesülnek, vagy a 11. évfolyamtól - amennyiben egy duális képzőhellyel szakképzési munkaszerződés jön létre - bérjellegű juttatást kapnak.         

Az okleveles technikusképzés általános jellemzői:

·       Az okleveles technikusképzés iskolánk, egy felsőoktatási intézmény, valamint egy duális partnercég együttműködésén alapul. A tanulók az iskola és a felsőfokú intézmény által közösen kidolgozott, emelt szintű szakmai program alapján végzik tanulmányaikat.

·       Az ágazati alapoktatás a közös ágazati tartalommal folyik, a többlet oktatási tartalom a szakmaválasztást követően a 11. évfolyamtól,
a szakirányú oktatás során épül be a képzésbe.

·       A képzést elvégzettek a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölést használhatják.

·       A képzést követően a felsőfokú tanulmányok az előre meghatározott kreditpontok elismerésével lerövidülhetnek.

Felvétel az okleveles technikusképzésre:

A középiskolai felvételi eljárás során történik a jelentkezés.

 

Szakképző iskolai osztályok

Belső kód

Ágazat/

Képzési idő

Választható nyelv

Lehetséges, választható szakmai kimenet/

Egyéb információ

Felvehető létszám

1421

Gépészet

3 évfolyam

angol, német

 

·     Gépi és CNC forgácsoló

·     Hegesztő

·     Épület- és szerkezetlakatos

42

 

A szakképző iskolai képzések általános jellemzői:

·       A tanulók a 9. évfolyam végén tesznek ágazati alapvizsgát, a 10-11. évfolyamon duális képzés keretében sajátítják el a gyakorlati ismereteket.

·       A tanulók a 11. évfolyamon szakmajegyzék szerinti szakképesítést szereznek.

·       A szakképesítést szerzett diákok 2 éves érettségire felkészítő képzésben vehetnek részt.

·       A képzésben résztvevők ösztöndíjban részesülnek.

A technikumi és a szakképző iskolai képzésekre:

Felvételi vizsga:    nincs

A felvétel feltételei:

·       Valamennyi ágazatban az általános iskola eredményes befejezése.

·       Egészségügyi alkalmasság a választott ágazatnak megfelelően.

·       A pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés a Vasútforgalmi szolgálattevő technikus, valamint a Hegesztő szakmákban.

·       A Honvédelem, valamint a Rendészet és közszolgálat ágazatokon erőnléti alkalmassági vizsga teljesítése.

A Honvédelem, valamint a Rendészet és közszolgálat ágazatokra vonatkozó feltételek:

Mindkét ágazaton erőnléti-ügyességi felmérést végzünk, melynek összetevői: futás, ingafutás, fekvőtámasz, felülés, függeszkedés, helyből távolugrás.

A felmérés időpontja: külön értesítés szerint.

A Rendészet és közszolgálat ágazatra iskolánk az SNI és BTMN szakvéleménnyel rendelkezőket nem fogadja.

Rangsorolás:

Az általános iskolai 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, tanult idegen nyelv, fizika, informatika tantárgyak ered­ményei alapján.

Amennyiben a jelentkező az intézményen belül több tanulmányi területet is megjelöl, úgy minden megjelölt területen rangsorolásra kerül.

 

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó tájékoztatás:

Iskolánk fogadja az „egyéb pszichés fejlődési zavarral-súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral” küzdő tanulókat.
(Kivétel: Rendészet és közszolgálat ágazat)

A törvényi előírás szerint ezek a tanulók kötelező jelleggel, gyógypedagógus bevonásával, fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.

A felvételi laphoz minden esetben mellékelni kell a szakértői véleményt és az iskolai határozatot.

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó tájékoztatás:

Iskolánk fogadja (Kivétel: Rendészet és közszolgálat ágazat) az ilyen szakvéleménnyel rendelkező tanulókat.

Ezek a diákok a szakvélemény alapján -tanulmányaik és a vizsgák alatt – mentességekben és kedvezményekben részesülhetnek.

Kollégiumi elhelyezés lehetősége:

A Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium tagintézményeiben biztosított.

Pályaválasztási nyílt nap:

2023. november 16. 17.00 óra

2023. november 17. 17.00 óra

 

 

KÖZISMERETI TARTALOM NÉLKÜLI
TECHNIKUMI SZAKMAI OKTATÁS

 

Ágazat/

Képzési idő

Jogviszony

Lehetséges, választható szakmai kimenet/ Egyéb információ

Gépészet

2 évfolyam

 

tanulói /

felnőttképzési

·  Gépgyártás-technológiai technikus

·    Gépész technikus
CAD-CAM szakmairány

Specializált gép- és járműgyártás

2 évfolyam

tanulói /

felnőttképzési

·   Gépjármű-mechatronikai technikus

Specializált gép- és járműgyártás

2 évfolyam

tanulói /

felnőttképzési

·     Mechatronikai technikus

Közlekedés és szállítmányozás

2 évfolyam

tanulói /

felnőttképzési

·     Logisztikai technikus

               

 

A közismereti tartalom nélküli technikumi szakmai oktatás általános jellemzői:

A huszonötödik életévét be nem töltött jelentkező választhat, hogy tanulmányait tanulói jogviszonyban (nappali rendszerű, ötnapos tanítási hét keretében, munkanapokon) vagy felnőttképzési jogviszonyban kívánja folytatni. Tanulói jogviszony a szakmai oktatásban részt vevő tanulóval hozható létre annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a tanuló a huszonötödik életévét betölti. A huszonötödik életévüket betöltött személyek oktatása felnőttképzési jogviszonyban történik, igazodva a sajátos elfoglaltságukhoz, egyedi életkörülményeikhez.

A korábbi tanulmányok, megszerzett ismeretek és gyakorlat beszámítható, a képzési idő a beszámítás alapján rövidülhet.

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány

A képzés struktúrája:

A képzés ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból áll. Utóbbi
a képzésben résztvevőt foglalkoztató vállalatnál is történhet, munkaszerződése megfelelő módosításával. A szakmai vizsga sikeres teljesítésével államilag elismert szakképzettséget igazoló oklevelet szerezhet a tanuló, illetve a képzésben résztvevő.

A képzést megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk.

 

KÖZISMERETI TARTALOM NÉLKÜLI
SZAKKÉPZŐ ISKOLAI SZAKMAI OKTATÁS

 

Ágazat/

Képzési idő

Jogviszony

Lehetséges, választható szakmai kimenet / Egyéb információ

Gépészet

2 évfolyam

 

tanulói /

felnőttképzési

·  Gépi és CNC forgácsoló

Gépészet

3 évfolyam

 

tanulói /

felnőttképzési

·  CNC-programozó

Gépészet

2 évfolyam

tanulói /

felnőttképzési

·  Hegesztő

Specializált gép- és járműgyártás    2 évfolyam

tanulói /

felnőttképzési

·  Gépjármű mechatronikus

       

A közismereti tartalom nélküli szakképző iskolai szakmai oktatás általános jellemzői:

A huszonötödik életévét be nem töltött jelentkező választhat, hogy tanulmányait nappali rendszerben (ötnapos tanítási hét keretében munkanapokon) tanulói jogviszonyban vagy felnőttképzési jogviszonyban kívánja folytatni. Tanulói jogviszony a szakmai oktatásban részt vevő tanulóval hozható létre annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a tanuló a huszonötödik életévét betölti. A huszonötödik életévüket betöltött személyek oktatása felnőttképzési jogviszonyban történik, igazodva a sajátos elfoglaltságukhoz, egyedi életkörülményeikhez.

A korábbi tanulmányok, megszerzett ismeretek és gyakorlat beszámítható, a képzési idő a beszámítás alapján rövidülhet.

Felvétel feltétele: alapfokú iskolai végzettség

A képzés struktúrája:

A képzés ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból áll. Utóbbi
a képzésben résztvevőt foglalkoztató vállalatnál is történhet, munkaszerződése megfelelő módosításával. A szakmai vizsga sikeres teljesítésével államilag elismert szakképzettséget igazoló oklevelet szerezhet a tanuló, illetve a képzésben résztvevő.

A képzést megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk.

 

ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ
ESTI MUNKAREND SZERINTI KÉPZÉS

 

Képzési idő

Választható nyelv

Kötelező tantárgyak

2 évfolyam

(12-13.)

angol, német

 

magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, informatika, földrajz

       

Az érettségire felkészítő esti munkarend szerinti képzés jellemzői:

Felvétel feltétele: iskolarendszerű képzésben megszerzett, államilag elismert, szakképesítést igazoló szakmai vizsgabizonyítvány.

Érettségi vizsga: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező szakmai érettségi vizsga letétele alól mentesül az, aki a szakképző iskolában folytatott tanulmányokhoz kapcsolódóan szakmát szerzett.


Partnereink

SZC logo

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum


Zalaegerszegi SZC Ganz Ábrahám Technikum

8900, Zalaegerszeg Gasparich u. 27.

Telefon: +36/92/596-372

E-mail: info@zszcganz.hu

OM azonosító: 203067/006


2024Zalaegerszegi SZC Ganz Ábrahám Technikum